Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hindi gangbang group sex stories
#1
रमेश आणि उमेश हे दोघेही अगदी लहानपनापासून जवळचे मित्र होते. दोघांनीही इंजिनिअर पर्यंत शिक्षण घेतल्यावर एकाच कंपनीत नोकरी धरली.
दोघांचेही लग्न जुळले तेव्हा हनिमुनला सोबत सोबत जायचे त्यांनी ठरविले. त्यांनी ज्या युवतींशी लग्न केले, त्या शाळेत ओळख झाल्यापासून जिवाभावाच्या मैत्रीनीच बनल्या होत्या.
लग्न झाल्यावर उमेश व रमेश त्यांच्या बायकांना घे‌ऊन हनीमूनला गोव्याला निघाले.
पनजीला पोहोचतांना रात्रीचे नउ वाजले होते. टॅव्हल बसमधुन उतरतांना टॅक्शीवाल्यानी विचारले,
’साहेब कुठे जाणार’.
’एकाद्या फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये घेऊन चल.’
टॅक्शीवाला त्यांना पनजीच्या ताज हॉटेलमध्ये घेऊन आला.
कॉउंटरवर गेल्यावर रुमचे रेट पाहून थक्क झाले. समुदाचा देखावा दिसेल अशी ती डिलक्स रुम्स हो्त्या. एका रुमचे एका रात्रीचे भाडे १२००० रुपये इतके होते. एका रुमसाठी ऎवढे पैसे खर्च करण्याची त्यांची ऎपत नव्हती, पण एक वेगळा अनुभव म्हणून त्यानाही एकदातरी अशा हॉटेलमध्ये एखादी रात्र तरी काढावी म्हणून तिव्र ईच्छा झाली.
दोघांनीही डबलबेडच्या दोन रुम्स बुक केल्या. रुमबॉयने त्यांच्या बॅग रूममधे आणून ठेवल्या. रुमची सजावट व ऐसपैस पलंग पाहून त्यांचे चेहरे आनंदाने उजळून निघाले.
"व्वा... किती छान आहे !" असे सहज वाक्य त्यांच्या तोंडून निघाले. फाइव्ह स्टार हॉटेलला शोभेल इतक्या जबरदस्त सोयिने युक्त अशा त्या रुम होत्या.
रुममध्ये सोफा सेट, त्याच्या सोबत मोठमोठ्या आरामदायक खुर्च्या, टी टेबल, आलमारी, फोन, टि.व्ही अश्या कितीतरी बर्या च सुविधा होत्या. दोघा व्यक्तींना एकाच वेळेस आंघोळ करता येईल अशी मोठी बाथरुम होती.
रमा व उमा पहिल्यांदा आपापल्या रुमच्या टॉयलेटमधे जा‌ऊन मस्तपैकी शॉवरच्या खाली आंघॊळ करुन दिवसभराचा थकवा दूर केला. रुममध्ये येवून दोघीनींही पायजमा व टॉप असा नाईट ड्रेस घातला.
मग रमेश व उमेश सुध्दा फ्रेश होण्यासाठी आपापल्या रुमच्या बाथरुममध्ये गेले. त्यांनीही बरमुडा व टी शर्ट घातले.
पुढिल प्रोग्राम काय म्हणून ते ठरविण्यासाठी चौघेही रमेशच्या बेडरुममध्ये आले. रमेश म्हणाला,
’गोव्यात काजुबोंडाची फेनी नावाची वाईन प्रसिध्द आहे. ती बोलवायची काय ?
’ठीक आहे.’ असं उमेश म्हणाला.
मग त्यांनी रुमबॉयला बोलाऊन काजुफेनी व सोबत काजुफ्राय, मच्छी व चिकनच्या प्लेटच्या आनण्याच्या ऑर्डर्स दिल्या.
एका प्रशस्त सोफ्यावर रमेश व त्याची वधू रमा तर दुसर्याह सोफ्यावर उमेश व त्याची वधू उमा एकमेकांना चिपकून बसले. दोघींच्या मादक श्वासाचा गंधाने रमेश व उमेश भारावून गेले होते. त्यांची कानशिले तापली होती.
दोघींनी सेंटचा हलकासा फवारा मारल्याने रुममध्ये मस्त सुगंध पसरला होता.
दोघीही रंगाने गोर्याा, गुलाबाच्या फुलासारखे नाजुक गाल, सरळ नाक, रसरशीत ओठ बाहुलीसारखे बोलके व मोठे डोळे आणि काळे लांबसडक केस. स्निग्ध गोरी त्वचा. आंगात भरलेल्या व तारुण्याने मुसमुसलेल्या जवान पोरी होत्या. रसरशीत, उन्नत उरोज आणि भरगच्च असे नितंब. त्या दोघीही खुपच ताज्यातवान्या आणि एखाद्या सौदर्य देवतेप्रमाणे अतिशय सुंदर दिसत होत्या. त्यांच्या अशा रुपामुळे त्यांचे नवरे रोमांचित न झाले तरच नवल !
तो प्रसन्न वातावरण पाहुन केवळ रमेश व उमेशचाच नव्हे तर रमा व उमाचा सुध्दा श्वास गरम होत गेला त्यांच्या हृदयाची धडधड वाढत चालली होती.
मग त्यांनी उगीचच थोड्याफार इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारुन त्यांच्यातील अवघडपणा नाहिसा केला.
तेवढ्यात रुमबॉय ड्रिंक व जेवण घेऊन आला. रमेशने ड्रिंकचे चार पेग तयार केले. त्याने एक पेग रमेशच्या बायकोला देऊन दुसरा पेग स्वत:च्या बायकोला दिला. तेव्हा त्या दोघीही आढेवेढे घेत होत्या. पण रमेश म्हणाला,
’आपण येथे ऎन्जॉय करायला आलो. त्यामुळे प्रसंगाचा विरस करु नका. मस्त ऎन्जॉय करा.’
उमेशनेही त्याला दुजोरा दिला. मग चौघांनीही चिअर्स करत ड्रिंकचा ग्लास तोंडाला लावला. ड्रिंकचा एकेक घोट घेत व सोबत काजु, मच्छी व चिकनचे तुकडे तोंडात घालत रमून गेले. सर्वांच्या अंगात हळुहळु दारुची धुंदी चढत गेल्याने दोन्हीही जोडपे हळूच प्रणय क्रिडेत कधी रमुन गेले ते कळलेच नाही.
रमेशने आवेगाने रमाला आणखी जवळ ओढून तीला मिठीत घेतले. ड्रिंकसोबत तिच्या तिच्या गोबर्याआ गोबर्याण गालावर दीर्घ चुंबन घेतले ओठांचे अमृत चाखायला लागला. तसेच उमेशने सुध्दा उमाच्या रसील्या ओठावर आपले ओठ ठेवून त्याचीच नक्कल केली. दोघेही आपापल्या नववधुचे स्तन कधी टॉपच्या वरुन किवा आतमध्ये हात घालून चोळत होते. असं करतांना त्यांना विजेसारखा शॉक लागून त्यांच्या बरमुडाचा भाग फुगत चालला होता.
चौघेचेही त्यांच्या रुममध्ये आपल्याशिवाय आणखी कुणीतरी बसून आहे याचे भान विसरुन मोकळेपणाने प्रणयाराधन सुरु झाले. चौघेही एकमेकाचे चाळे बिनदिक्कतपणे पाहत होते. दोघेही त्यांच्या नववधुच्या मादक वासाने वेडेपिसे झाले होते. ते चांगलेच तापले होते.
अशा रोमान्सच्या माहोलमध्ये रमेशच्या डोक्यात एक भन्नाट कल्पना चाटून गेली. तो तसा उमेशपेक्षा चंचल व चावट वृतीचा होता. तो म्हणाला,
’आपण आपल्या बायकांसोबत जन्मभर राहणार आहोत. का नाही आजची रात्र आपण एकमेकांच्या बायकांसोबत घालवायची ?’
उमाला रमेशचे हे वाक्य ऎकून कसेचच तरी वाटलं. तीने आपला नवरा उमेशकडे एक ओझरता कटाक्ष टाकून मान हालवून नकार प्रदर्शित केला. रमेशचं तिच्याकडे लक्ष होतंच. तिची अबोल प्रतिक्रिया पाहून तो म्हणाला,
’अग मी काय अन उमेश काय आम्ही एकच आहोत, कोणतीही गोष्ट करतांना आम्ही शेअर करतो. नाही कारे उमेश ? मग यात अवघड काय ?’
उमेश काहीच बोलला नाही. तो कधी रमेशला विरोध करीत नव्हता.
रमेशची बायको रमा सुध्दा काहीच बोलली नाही. तिला आपल्या नवर्याषला विरोध करायचा नाही असं काहीतरी तिच्या मनात ठरलेले असावे. म्हणून तिचं स्तब्ध राहाणं एकप्रकारचं तिचा होकारच होता.
’हे बघ, उमा, आजची मधुचंद्राची रात्र म्हणजे उदघाटनाची रात्र आहे. जीवनात पहिल्यांदा तुमच्या नाजुक योनीचं उदघाटन होणार आहे. एखाद्या कार्यक्रमात कुणातरी सेलीब्रेटींना बोलाऊन त्याच्या हस्ते फित कापून त्या उपक्रमाचा शुभारंभ करतात. मग त्याचप्रमाणे आपण सुध्दा उदघाटन केले तर त्यात काय वावगे आहे ?
रमा व उमा लाजून गेल्या. असं काही करायला त्यांच मन एकाएकी तयार होत नव्हतं. पण रमेश पटवण्यात पटाईत होता. दोघीही हो नाही करत शेवटी राजी झाल्यात. रमेशची योजना सफल झाली म्हणून तो खुष झाला तर उमेशही काहीतरी वेगळं थ्रील करायला मिळते म्हणून त्याच्याही चेहर्याहवर खुषीचे तरंग उमटले. उपक्रमाची सुरुवात करायला आता रमेश व उमेश दोघेही अधिर झालेत.
रमेश आपली बायको रमाला सोडून उमाच्या बाहुपाशात गेला तर उमेशही उमाला सोडून रमाला चिकटून बसत तिच्या ओठावर आपले ओठ टेकवले. ड्रिंकचा अंमल जसजसा शरिरात भिनत गेला तस तसे दोघींही नववधुची भिड हळुहळु चेपत गेली.
रमेश उमाचे गाल, मान असे करत करत छातीचा वरचा उघडा भाग चुंबू लागला. मग मानेच्या खाली छातीच्या वरच्या भागातल्या घळीमध्ये तोंड घालून धसमुसळेपणाने टॉपच्या वरुनच तिचे स्तन कुरवाळू लागला. तिच्या उरोजाच्या घळीतून तिचे डौलदार दुधाचे गोरे गोरे घट जणू बाहेर येऊ पाहत होते.
तिची आधीची नाराजी आता जवळ जवळ दुर होत चालली होती. कारण आता ती रमेशला मस्तपैकी प्रतिसाद देऊ लागली होती. त्याच्या डोक्यावरून ती प्रेमाने हात फिरवत होती. मग त्याने तिला आणखी जवळ ओढले. त्याने तिच्या आंगातला टॉप दोन्हीही हाताने खालचा भाग वर धरुन व तिचे दोन्ही हात वर करुन काढून घेतला. टॉपच्या आतमध्ये ब्रेसीअर नसल्याने तिचे दोन्ही डौलदार व भरलेले गोरे स्तन हिंदकळून खुले बाहेर पडले होते. तिचे दोन्ही स्तनावरील निप्पल्स चांगलेच ताठ झाले होते. ती आता अर्धनग्न झाली होती. तिने कदाचित फ्रेश होतांना ब्रेसियर घातली नसावी. तिचे असे उबदार गरगरीत गोल स्तन पाहताक्षणीच त्याच्या तोंडून ’वॉऽऽ वॉ ! किती छान !’ असे उदगार सहज बाहेर पडले.
तिच्या स्तनावरचे ते सुरेख निप्पल पाहून तो मस्त सुखाऊन गेला. तिचे दोन्ही निप्पल्स चांगलेच ताठ झाले होते. दोन्ही स्तनावरच्या तांबूस तपकिरी रंगाचे ते गोजिरवाणे निप्पल उठुन दिसत होते. जणू चोखायला सोपे पडावे म्हणूनच निसर्गाने तशी योजना केली होती की काय !
तिचे ते उघडे स्तन व निप्पल आधाशीपने पाहू लागला. मग त्यावर हलकेच हात फिरवून त्याला अलगद कुरवाळले. आणि मग एक सोडून दुसरा हळूच तोंडात घेऊन चोखू लागला. ती तोंडाने स्स.. स्स्स.. असा आवाज करून त्याचे डोके तिच्या स्तनांवर जोरात दाबत होती. शिवाय अधूनमधून तिच्या पाठीवर दोन्ही हाताने आवरुन तो तिच्या छातीला आपली छाती भिडवत होता.
त्याचवेळेस उमेशचे लक्ष आपली बायको उमाच्या अर्धनग्नकडे गेलं. तो पण आपल्या बायकोचे डौलदार व आकर्षक स्तन पाहून हरकून गेला.
रमेशला उमेशच्या बायकोशी प्रणय करतांना इतका आनंद मिळत होता, की तो न राहवुन रमेशला म्हणाला,
’उमेश, तुझ्या बायकोचे स्तन इतके भरदार आहेत की किती धरु नी किती नाही असे वाटते.’ हे ऎकुन उमाची बायको अक्षरश: लाजेने चुर होवुन गेली. रमेश उमाच्या शरिराशी खेळत असतांना त्याच्या बरमुडाच्या समोरचा भाग फुगला होता. त्याचा लवडा आतल्या आत ताठ झाला होता. उमा त्याला चिकटून असल्याने तिला तो जाणवत होता. तेव्हा तीने बरमुडात हात टाकून त्याचा ताठ लवडा हातात घेऊन चोपडू लागली.
इकडे उमेशही रमेशसारखाच रमाशी प्रणय करण्यात अगदी समरसुन गेला होता.
आता दोन्हीही जोडपे प्रणयाराधनमध्ये तुडुंब डुबुन गेले होते. रमेश व उमेश ग्लासात उरलेली वाईन दोघींना पाजत व तोच ग्लास आपल्याही तोंडाला लावत प्रणयाराधन सुरु ठेवत होते.
उमेशनेही रमाच्या आंगातला टॉप वर करुन तिच्या स्तनाची निप्पल दिसतील इतके उघडे केले. मग तोही एका हाताने एक स्तन कुरवाळत दुसरा स्तनाची निप्पल तोंडात घेऊन चोखू लागला. नंतर तिचे दोन्ही हात वर करुन तिचा टॉप आंगाच्या बाहेर काढला. आता ती पण अर्धनग्न झाली. त्यालाही रमाचे स्तन इतके सुरेख दिसले की ते पाहताच रमेश म्हणाला,
’रमेश, तुझ्यापण बायकोचे स्तन किती मोठे आणि जबरदस्त आहेत रे ?’ हे ऎकून रमा सुखावून गेली.
उमेशचा बरमुडातील लवडा मोठा झाल्याचे रमाला जाणवले. उमाने मग बरमुडात हात टाकून त्याचा ताठ लवडा हातात घेऊन खेळू लागली.
उमेशने रमाचे उघडे पडलेले लोण्यासारखे म‌ऊ घट्ट स्तन एका हाताने दाबत असतांना दुसरा हात तिच्या उघड्या पोटावरुन फिरवत तिची पॅंटी खाली सरकवत तिच्या मांड्यांच्या दिशेने उतरवीला. तेव्हा तिच्या पॅंटीच्या आतमधे निकर नसल्याचे त्याला दिसले. म्हणजे ती साफ नागडीच होती.
मग तिची पॅंटी पायातून काढून घेतली. रमाने त्याला थांबवले नाही. उलट हे करतांना तिने पाय फाकवले. मग त्याचा हात परत पायापासून वर वर येत तिच्या मांड्यात स्थिरावला. आता ती पार नागडी झाली होती.
त्याच्या हाताला एकदम तिच्या मांड्याच्या आतला लुसलुशीत भाग लागला. तिच्या पुदीला स्पर्श करताच त्याच्या अंगात विजेचा करंट वाहू लागला. तिच्या पुदीला त्याने हळुच कुरवाळले. त्याने तिचे पाय फाकवून मधले बोट आत घातले. तिची गुबगुबीत पुदी चांगलीच ओली होऊन पाझरत होती. बोट थोडे आत बाहेर करताच ती विव्हळू लागली. तिची गोरी कमर नकळत पुढे मागे होऊ लागली. तिच्या स्तनाचे व पुदीच्या भागाचे तो मर्दन करायला लागला.
तिचे दोन्ही भरदार स्तन, पोटाखालची नाभी, कमर व नितंब, तसेच दोन्ही मांड्यामधील योनीचा त्रीकोनी भाग असं सारं काही त्याला आता एखाद्या परिसारखं स्वप्नवत दिसलं. असं स्त्रीचं विलोभनिय रुप तो पहिल्यांदा पाहत होता. तिच्या अंगभूत गंधाने रमेशचा कामाग्नी आणखी आणखी प्रज्वलित होत होता.
रमेशने शेजारच्या सोफ्यावर बसलेल्या उमेश व रमाच्या दिशेने कटाक्ष टाकला. उमेश सोफ्याला टेकुन बसला होता तर रमा त्याच्या फैलावलेल्या पायावर दोन्ही बाजुना पाय टाकुन बसली होती. दोघे रंगात येवून एकमेकांना किस करीत होते. मजा म्हणजे रमाची पॅंटी खाली सरकवल्यावर त्यालाही ती चड्डी घालून नसल्याचे त्याला आढळले. मग अर्धवट खाली सरकवलेली पॅंटी तिच्या मांड्यातून बाहेर काढुन घेतली. आता उमा चक्क नागवी झाली होती.
तिच्या दोन मांड्यांच्या मधला तो मधाळ भाग पाहून त्याची भान हरपून गेली होती. रमेशने तिच्या मुलायम पुदीपाकळ्यात बोट सरकवत फिरवु लागला. तिने पाय फाकवुन रमेशच्या बोटाना भरपुर जागा करुन दिली. त्याचवेळी त्याचे मधले बोट तिच्या पुदीच्या टा‌इट भोकात आत बाहेर होवु लागले. तिची पुदी इतकी टा‌इट होती की त्याला वाटले की त्याचा ऎवढा मोठा जाडजूड लवडा त्यात जाईल की नाही !
तिची पुदी पुर्णपणे मस्तपैकी हेपायला तयार झालेली होती. ती कामरसाने पाझरून ओतप्रोत भरली होती. त्याचा हात तिच्या पुदीपाकळ्यावर खेळत असतांना उमाचा श्वास जोरात वाढला. बोटांनी थोडी उघडझाप करून मग तो तिच्या दोन्ही बाजूला थोडे रगडत राहिला. तिच्या तोंडातुन आनंदाचा एक चित्कार उमटला. त्या मर्दनाने ती अजून पाझरू लागली. त्याचा लवडा पण आता मदमस्त होऊन पाझरु लागला होता.
इकडे उमेशने एका हाताने रमाचे स्तन दाबताना दुसरा हात मागुन तिच्या पुदीकमळावर नेला. पुरुषाच्या त्या पहिल्यावहिल्या स्पर्शाने तिचा श्वास क्षणभर थांबला. तिच्या तोंडातुन सुस्कारे सुटु लागले. तिने मागे मान टाकुन वाकुन बसण्यासाठी त्याचा आधार घेताना तिची पुदी त्याच्या बरमुडामधे ताठुन उभारलेल्या लवड्यावर दाबल्या गेली. त्या नाजुक आघाताने दोघांचेही श्वास रोखले व हृदयाचे ठोके काहीवेळ चुकल्यासारखे वाटले.
आता उमा व रमा दोघ्याही पुर्णपणे नग्न झाल्या होत्या. दोघेही त्यांच्या सुंदर व कमनिय उघड्या शरिराकडे अधाशासारखा पाहातच राहीले.
ते एकमेकांकडे कुतुहलाने पाहत होते. पण कोणी काहीच बोलले नाही. कारण प्रणयामध्ये सारे गुंतले असल्यामुळे कुणाला तसा वेळच मिळाला नाही.
जसे रमेश व उमा एकामेकांचे चुंबत घेत व एकमेकांच्या शरीराशी खेळतांना तुटुन पडले होते, तसेच उमेश व रमा सुध्दा त्यांची पुनरावृत्ती करण्याच्या प्रयत्नानत होते.
रमेशला दिसत होते की आपली बायको रमाचे नाजुक हात उमेशच्या ताठ झालेल्या लवड्यावर आहे. मग त्यानेही उमेशची बायको उमाचे हात आपल्या तरारून फुललेल्या लवड्यावर पुन्हा पुन्हा ठेवला.
रमेश उमाचे स्तन हाताने कुस्कुरु लागला. तिच्या स्तनाची निप्पल चिमटीत पकडुन हलकेच पिळताना तिला कमालीचे सुख मिळत असल्याचे त्याला समजायला लागले होते. कारण ती त्याच्या निसटलेल्या हाताला धरुन पुन्हा स्तनाला दाबन्याचे संकेत देत होती. ती तोंडाने स्स.. स्स्स.. आवाज करून त्याचे डोके आपल्या स्तनांवर जोरात दाबत होती.
शेजारी बसलेला उमेश रमाचे स्तन धरुन दाबत होता. एकामेकांचे चाळे पहात त्यांचे अनुकरण करायचा प्रयत्नउ करण्याने चौघांचीही उत्तेजना कनाकनाने वाढत चालली होती. चौघेही सामुहिकपणी प्रणयक्रिडेत कमालीचे रंगुन गेले होते.
रमेशने त्याचा टी शर्ट व बरमुडा काढुन तो पुर्णपणे नग्न झाला. त्याने उमाला उचलून त्या जंगी मोठ्या बेडवर आणून झोपवले. त्याच्या मागोमाग उमेशही रमाला उचलुन घेऊन आला व तिला त्याने उमाच्या जवळ झोपवले. आता दोघ्याही एकमेकाच्या जवळ झोपल्या होत्या.
आता चौघांची उत्कंठा शिगेला पोचली होती. आता उदघाटनाची वेळ समिप येऊन ठेपली होती. ठरल्याप्रमाणे दोघ्याही नववधुच्या नाजुक पुदीचे त्यांना उदघाटन करायचे होते. हा कार्यक्रम फित कापून नव्हे तर त्यांच्या पुदीतील कौमार्यपटल लवड्याने तोडून करायचे होते.
उमेशने आपला बरमुडा व टी शर्ट उतरवून घेतला. त्याचा उघडा पडलेला ताठ लवडा पाहून रमा शहरुन गेली.
बेडवर झोपलेल्या रमाचे दोन्ही पाय फाकवून त्याने तिला आलींगन दिले. तिच्या पूर्णपणे नग्न झालेल्या देहावर तो आडवा झाला.
तिच्या ओठावर ओठ टेकवून आपल्या दोन्हीही हातात तिचे दोन्हीही स्तन धरले.
तिच्या लोण्यासारख्या गोऱ्यापान मांड्या व त्यांच्या मध्ये असलेली ती लुसलुशीत पुदी आता तिने पूर्णपणे त्याच्या अधीन केली होती. तिला भोगायला तो तयार झाला होता. तिच्या मांड्या अजून जरा हव्या तेवढ्या फाकवून तो थोडा खाली झुकला आणि त्याच्या गरमागरम कडक लवड्याचे लालबुंद टोक तिच्या पुदीवर अलगद टेकविले. पुदीच्या पाकळ्या थोड्या अलग झाल्या. तिने जोराचा हुंकार भरला व डोळे मिटून घेतले. त्याने तिच्या दोन्ही बाजूला हात टेकवून हलकेच दाब दिला. त्यासरशी तटतटून थरारणारा लवडा तिच्या पुदीत अगदी अलगदपणे सळसळत गेला. ती शहारली. मान व छाती वर करून तिने मादक उदगार काढले. तिच्या उन्नत स्तनाकडे पाहत पाहत तो लवडा थोडा बाहेर काढून पुन्हा दमदारपणे आत दाबला.
तिचे स्तनाचे निप्पल बेभान होवून चोखत असताना खाली हात नेऊन तिच गोल गरगरीत नितंब तो दाबू लागला.
उमेश रमाच्या पुदीत लवडा घालताना पाहुन रमेशनेही त्याचे अनुकरण केले. त्यानेही आंगातला बरमुडा व टी शर्ट काढून घेतला. ती पण त्याचा उघडा पडलेला ताठ लवडा पाहून शहरुन गेली.
त्यानेही क्षणाचाही विलंब न करता तिच्या अंगावर स्वत:ला झोकून दिले. त्यांची नग्न शरीरे एकमेकांना भिडली. तिच्या दोन्ही मांड्या सहजपणे अलग झाल्या. दोन्ही हातात तिचे स्तन पकडून तिच्या तोंडात तोंड घालून तो रसपान करायला लागला.
मग त्याने आपला लवडा उमाचे दोन्हीही मांड्या फाकवून तिच्या पुदीजवळ नेला. उमा तिची पाझरणारी पुदी उंचावत रमेशच्या लवड्याला आत येण्याचे आमंत्रण देत होती. हिच वेळ साधून रमेशने उमाचे दोन्ही पाय वर केले व त्याने त्याचा लवडा उमाच्या फाकल्या गेलेल्या पुदीवर ठेवला. त्याचा लवडा तिच्या ओल्याचिंब पुदीत फारशी तक्रार न करता आतमध्ये सरळ घुसला.
दोघेही एकामेकाकडे पाहुन हसले. कारण त्यांचा उदघाटनाचा कार्यक्रम आता सुरु झाला होता. त्यांचा मधुचंद्र अधिकाधिक रंगत चालला होता.
उमेश रमाचे मोठे गोल स्तन चाटत व हाताने चुरत असताना, रमेशही उमाचे मोठे व कोनाकृती स्तन आख्खे तोंडात भरवुन आलटुन पालटुन चोखत होता.
उमेशचा लवडा हळुहळु रमाच्या पुदीत प्रवेश करु लागला. तसे रमाने पायाने त्याच्या कमरेला वेढा घालुन त्याला आणखी जवळ ओढले.
उमेश जसे करेल तसे त्याचे अनुकरण रमेशही करीत होता. रमाच्या पुदीत उमेशचा लवडा ढकलताना रमेश पहात होता. उमाची टा‌इट पुदी गच्च ओली झाली होती. रमेशचा लवडा थोडाथोडा करत आत शिरत होता. उमा आपल्या पुदीचे स्नायु शिथिल करीत त्याचा लवडा पुदीत गिळत होती त्याचा लवडा आता इतका आतमध्ये पुदीत गेला की त्याच्या लवड्या जवळील आंड तिच्या नाजुक भागाला स्पर्श करीत होता. ती रमासारखीच उत्तेजीत होवुन प्रसन्न भावनेने चित्कारीत होती. तिची पुदी उंचावत त्याचे हिसके मोकळ्या मनाने झेलत होती.
उमेश व रमेशची परत नजरानजर झाली व दोघांनी एकमेकाला डोळा मारला. दोघेही जोर लावुन हिसके मारु लागले. उमाने रमाचा हात तिच्या हातात घेतला व जणु त्या एकीमेकीला त्यांच्या लवकरच होणार्याल कौमार्यभंगाने होणार्याि उदघाटनाची वाट पाहत त्या धीर देत होत्या !
उमाला तिच्या पुदीत रमेशचा लवडा हळु हळु आत ओढतांना तिला मोठी मजा येत होती. रमेशने उमाचे पाय त्याच्या खांद्यावर ठेवले व तो वाकुन तिच्या पुदीत नाहिसा होणारा त्याचा लवडा पाहत होता. त्याने वळुन पाहिले तेव्हा उमेशचा लवडाही रमाच्या पुदीत भरवुन घेतला जात असतांना त्याला दिसत होता.
त्यांच्या जोरकस धक्यांनी त्यांच्या नाजूक पुदीतून चुबुक चुबुक असा आवाज येत होता. बघता बघता हमसून हमसून दोघेही त्यांना झवू लागले. चौघांच्या हुंकाराने व झवण्याच्या आवाजाने ती बेडरुम भरून गेली होती. तो प्रशस्त बेड गदा गदा हलत होता. त्यांच्या माठासारखे गरगरीत स्तन एका एका जोरकस धक्क्यानिशी हिंदकळत होते.
ते दोघेही आपापला लवडा आत-बाहेर करीत शक्य तितके त्यांच्या पुदीच्या आत हळुवारपणे घुसवत होते. आता दोघीही जरा सरावल्या होत्या. आपल्या नवर्यावचे मित्र आपल्याला हेपत आहेत ही गोष्ट आता विसरुन गेल्या होत्या. उमेश व रमेश एकामेकाकडे पाहात गालातल्या गालात हसत होते. रमेश अधुनमधुन उमाच्या स्तनाचे कोन तोंडात भरुन चोखत होता तर उमेश रमाचे मोठे व कठोर झालेले स्तन हाताने दाबत तिच्या स्तनाच्या बोंडी चुसत होता. व हळुच हिसके मारत होता. मग त्यांनी त्यांच्या हेपण्याचा वेग वाढवला.
रमेशच्या हिसक्याने उमाचे कौमार्यपटल कदाचित छेदले असावे, कारण ती जोराने ओरडली. तसाच रमेशचा लवडा भसकन तिच्या पुदीत खोलवर घुसला. उमेशने उमाचा आवाज ऐकुन एक जोरदार हिसका देवुन त्यानेही रमाचे कौमार्य भंग केले.
दोघ्या नववधुने एकीमेकीचे हात गच्च पकडुन एकमेकींना धिर देत होत्या. दोघींच्याही पुदीचे आयुष्यात पहिल्यांदाच मस्तपैकी आपल्या नवर्याेच्या मित्राच्या हाताने उदघाटन झाल्याने आनंदाने मोहरुन गेल्या होत्या.
रमेश न राहवून म्हणाला,
’अरे वॉ... झालं उदघाटन ! उमेश, तुझ्या बायकोचं कौमार्यपटल तोडून मी उदघाटन केलं. वाजव टाळी... !’
त्याक्षनीच उमेशही म्हणाला,
’मीपण तुझ्या बायकोचं उदघाटन केलं, बरं का ?’ मग चौघांनीही प्रसन्न हसून आनंदाने टाळ्या वाजविल्या.
रमेशने बाजुला वाकुन घामाने डबडबलेल्या उमेशचे हिसके सहन करणार्याा आपली बायको रमाच्या ओठाचे चुंबन घेतला व तिचा एक मोकळा असलेला स्तन हळूच दाबून म्हणाला,
’रमा, माझ्या मित्राने तुझ्या पुदीचं उदघाटन केले. मी तुझे अभिनंदन करतो.’
’थॅंक्स !!!’ असे ती हसुन म्हणाली.
उमेशनेही रमेश हिसके मारत असलेल्या आपली बायको उमाच्या ओठाचे चुंबन घेऊन व तिच्या बॉलला स्पर्श करुन उमाला म्हणाला,
’अभिनंदन उमा, छान उदघाटन झाले ना ?’
ती स्मित हास्य करीत ’हो !’ म्हणाली.
रमेश परत उमाच्या व उमेश रमाच्या पुदीत आपापले लवडे आतबाहेर करुन हिसके मारायला लागले.
नववधुंनी एकीमेकीचे हात अजुनही धरुन ठेवले होते. उमाचे शरीर रमेशच्या हिसक्याने थरथरत होते. रमेशने सारी ताकत एकवटुन त्याचा लवडा खोलवर उमाच्या पुदीच्या तळाशी नेला व त्याच क्षणात त्याचा बार उडाला. त्याच्याबरोबर उमाच्या आनंदाचा कडेलोट होवुन ती स्वर्गसुखाच्या जोरदार क्लायमॅक्सला पोहचली. रमेशने तिच्या पुदीत खोलवर गरम गरम वीर्याचे फवारे उडविले आणि बघता बघता तिची योनी त्याच्या गरम गरम चिकट वीर्याने भरून गेली. त्याचक्षनी उमाच्या आनंदमयी हुंकाराचे निनाद त्या बेडरूममधे सर्वत्र पसरले. तिने मग त्याचे दोन्ही मांड्या आपल्या मांड्यानी गच्च आवळुन घेतले. तसेच त्याची पाठ पण दोन्ही हातानी इतके आवळून घेतले की तिच्या स्तनाला त्याची छाती चिकटुन गेली. तिच्या अंगावर असलेलं त्याचं पुर्ण शरीर तिच्या शरीराशी एकरुप झालं होतं.
उमेश व रमाही फार मागे नव्हते. तो रमाच्या पुदीत खोलवर पिचकार्या मारत तिच्या पुदित विर्य टाकत विरघळुन गेला. रमाने एक अस्फुट अशी किंकाळी फोडली. तिचाही हुंकार आता उमाच्या हुंकारात विरघळून गेला. मग तिने उमाचा हात आणखी घट्ट दाबुन घेतला. तिने सुध्दा रमासारखेच त्याचे दोन्ही मांड्या आपल्या मांड्यानी व त्याची पाठ दोन्ही हातानी इतके आवळून घेतले. तिचे दोन्ही स्तन त्याच्या छातीला चिकटुन गेली होती. तिचं पण शरीर उमेशच्या शरीराशी एकरुप झालं होतं.
रमेशचा नरम पडलेला लवडा अजुनही उमाच्या पुदीत होता. तर रमाच्या पुदीने उमेश चा लवडा आवळुन घेतला होता. बराच वेळ ते चौघेही त्याच स्थितित निशब्द होवून पडुन राहिले होते.
अशाच समाधीस्त अवस्थेत पडले असतांना काही वेळांनी रिलॅक्स झाले. दोघांचेही लवडे पुन्हा हळुहळु ताठर होत गेले. परत त्यांच्यात उत्साह संचारला. त्याच नविन उत्साहाच्या भरात उमेश व रमेश त्यांना पुन्हा नव्या दमाने हेपायला लागले.
Reply
#2
उमेश रमाचे व रमेश उमाचे एकाचवेळेस दोन्ही स्तन दोन्ही हाताने आळीपाळीने पकडून मस्तपैकी दाबण्यात मोठा आनंद घेत होते, एखाद्यावेळेस त्यांचा हात सुटला की त्या त्यांचा हात धरुन आपल्या स्तनावर ठेवत. इतकी मजा त्यांना पण स्तन धरुन घेण्यात वाटत होती, म्हणजे एकीकडे पुदीत लवडा भरलेला व दुसरीकडे हातात स्तन धरलेला अशी दोघींची अवस्था होती.
आपली छाती त्यांच्या स्तनाला घासुन त्यांच्या ओठावर आपले ओठ ठेवून तोंडातील जिभेला जिभ भिडवून रसपान करत व त्यांच्या पुदीत आपला ताठ लवडा खोलवर आतबाहेर घालण्याची क्रिया पुन्हा पुन्हा करीत मस्तपणे आनंद लुटत होते. चौघेही सुहागरातची पहिली रात्र साजरी करतांना रतीक्रिडेत पुर्णपणे रमून गेले होते.
रमा व उमाच्या तोंडातुन आनंदाचे चित्कार बाहेर पडत होते. दोघेही न दमता दोघींच्या शरिराला कुरवाळत त्यांच्यापासून किंचितही दुर न होता त्यांना उपभोगत राहिले. हेपतांना दोघ्याही उमेश व रमेशच्या कंबरा व मांड्याना धरुन आणखी जवळ ओढुन त्यांचा लवडा पुदीत घुसवून फिट्ट राहावा यासाठी त्या सारख्या प्रतीसाद देत होत्या. त्यामुळे ते दोघेही आणखी सुखावून जात. मग त्यांच्या तोंडात तोंड घालून त्यांच्या जिभेवरील द्रवबिंदू प्राशन करीत व दोन्ही हाताने त्यांचे दोन्ही उघडे बॉल पकडून मस्त दाबत आपला लवडा पुदीत आतबाहेर करीत होते.
शेवटी एकदाचा रमेशने उमाच्या पुदीतुन लवडा हळूहळु बाहेर काढुन तिच्या मिठीतुन दुर झाला. त्याचा लवडा सुध्दा तिचा पुदीतील रसाने न्हाऊन चमकत होता. तरीही तो तिचे स्तन कुरवाळत तिच्या स्तनाच्या निप्पलला चिवडत होता.
त्यांची शरीरे जरा दुर होताच त्याने शेजारी झोपलेल्या आपली बायको रमाच्या ओठाचे चुंबन घेतले व तिच्या गोल गरगरीत स्तनाला हळुच दाबले. उमेशही रमाच्या स्तनाशी खेळतो आहे हे पाहुन त्यानेही मागे सरकुन आपली बायको उमाचा एक स्तन आपल्या हातात धरुन चोळु लागला व आपले ओठ प्रेमाने तिच्या ओठावर अलगद टेकवले.
रमा व उमा त्यांच्या या आगळ्या वेगळ्या मधुचंद्राची मजा लुटत होत्या. त्यांचा हा आनंद त्यांच्या झालेल्या कामसुखाने द्विगुणीत झाला व अतीव तृप्तीने त्या एकीमेकींकडे सुहास्य मुद्रेने पहात होत्या. त्यांची नजरानजर होताच दोघीही मस्त लाजल्या. तरी त्यांच्या ओठावर उमटलेले स्मितहास्य काही मिटले नाही.
बाजुला झालेल्या उमेश पुन्हा वाकून शेजारी रमेशच्या खाली झोपलेल्या आपली बायको उमाच्या स्तनावर हात नेवून हळुच दाबले व तिचे प्रेमाने चुंबन घेतले.
"काय उमा, कसं काय झालं उदघाटन ? नाही नाही म्हणता म्हणता मस्त तू माझ्या मित्राकडून हेपुन घेतलं, होय ना ! हेपतांना माझी आठवण झाली की नाही ?
रमेशच्या बाहुपाशात असलेल्या उमाने आपला नवरा उमेशचा गालगुच्छा घेऊन उमेशला म्हणाली, "काय माझ्या मैत्रिनीचं चांगलं उदघाटन केलं ना ? कशी वाटली माझी गोड
मैत्रीन ? तिच्या समोर माझी आठवण आली नाही वाटतं ?
उमेश रमेशला म्हणाला,
’अरे यार, आता उदघाटन झाल्यावर आतातरी माझी बायको माझ्या सुपुर्द करशील की नाही ? मला पण आता चान्स दे. शेवटी ती माझी लग्नाची बायको आहे, हे विसरला की काय तू ?"
रमेशने आपल्या मित्राचा खोटा कांगावा ऐकुन त्याने उमाला न सोडता उलट तिला घट्ट बाहुपाशात घेतले व तिच्या ओठाचा जोरदार मुका घेवुन तिच्या दोन्ही गोलाकार स्तनाना दाबुन हसत तिला ना‌इलाजाने तिचा खरा नवरा असलेल्या उमेशच्या हवाली केल्याचा अविर्भाव केला.
उमेशनेही रमाचा एक मुका घेवुन व तिचे स्तन दाबत तिला तिचा खरा नवरा असलेल्या रमेशच्या पदरात दान केल्याचा छान अभिनय केला.
रमा व उमा योनीसुचुतेच्या पलीकडे जावून नाजुक अवयवाला अविस्मरनिय अशा सुखाची अनुभुती घेण्यात पुर्णपणे गढुन गेल्या होत्या. दोघीही नवर्यामच्या मित्रांकडून आपल्या नग्न शरिराशी मुक्तपणे घुसळन करुन घेतांना त्यांना काहिही संकोच वाटला नाही. ते अगदी नवरा-बायको सारखे सभोवतालचं जग विसरुन आपल्याच मस्तीत प्रेमाच्या वर्षावात पार भिजुन गेले होते, ती रात्र त्यांच्यासाठी अविस्मरणीय अशीच होती.
अशा तर्हे ने त्यांनी लग्नानंतरच्या पहिल्या रात्रीला अशा ह्या अनोख्या व जगावेगळ्या मधुचंद्राचा मनसोक्तपणे आस्वाद घेउन आपल्या कौमार्याचं उदघाटन करुन घेतलं.
Reply


Forum Jump:

Best Indian Adult Forum Free Desi Porn Videos XXX Desi Nude Pics Desi Hot Glamour Pics Indian Sex Website
Free Adult Image Hosting Indian Sex Stories Desi Adult Sex Stories Hindi Sex Kahaniya Tamil Sex Stories
Telugu Sex Stories Marathi Sex Stories Bangla Sex Stories Hindi Sex Stories English Sex Stories
Incest Sex Stories Mobile Sex Stories Porn Tube Sex Videos Desi Indian Sex Stories Sexy Actress Pic Albums